Вимоги до завантаження документів

Одним з обов’язкових етапів роботи з реєстраційним сервісом є завантаження в електронній формі сканкопій та/або фотокопій реєстраційних документів, на підставі яких вступник / вступниця реєструється для участі в НМТ. 

Докладніше про вимоги до завантаження копій документів – у розділі IV Порядку реєстрації осіб для участі у 2024 році в національному мультипредметному тесті.

Важливо! Кожна копія документа має бути завантажена у вигляді окремого файла (формат .jpg або .png, розмір не більше 1 МБ). Зображення повинно бути чітким і повнорозмірним (без обрізань сторін документа). Текст на зображенні має бути розбірливим і вільно читатися.

Ознайомтеся з переліком реєстраційних документів, копії яких потрібно завантажити в персональному кабінеті, та вимогами до їх завантаження.

Документи, що посвідчують особу, на підставі яких здійснюється реєстрація для участі в НМТ

Для громадян України один із документів, інформацію про який внесено в персональному кабінеті: документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, із зазначених у пункті 1 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр», або посвідчення водія.

Для іноземців, осіб без громадянства паспортний чи інший документ, що посвідчує особу, виданий державою, до громадянства якої вступник належить, або довідка про звернення за захистом в Україні, або один із документів, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, зазначених у пункті 2 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр», інформацію про який внесено в персональному кабінеті.

Вимоги до завантаження копій паспортного документа:

  • паспортний документ або інший документ, що посвідчує особу, у формі книжечки: має бути завантажено зображення сторінки / розвороту, що містить інформацію про тип, серію (за наявності) та номер документа, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження власника / власниці документа;
  • паспортний документ або інший документ, що посвідчує особу, у формі картки: має бути завантажено зображення обох боків, що містить інформацію про тип, серію (за наявності) та номер документа, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження власника / власниці документа;
  • довідка про звернення за захистом в Україні: має бути завантажено зображення сторінки(-ок), що містить(-ять) інформацію про тип документа, номер справи, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження власника  / власниці документа.

Наголошуємо на тому, що для реєстрації вам знадобиться реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). Тому тим потенційним учасникам / учасницям, які ще не мають / не отримали РНОКПП, варто заздалегідь про це подбати.

Підтвердити внесену інформацію про РНОКПП можна, завантаживши до сервісу реєстрації один із документів, що підтверджує достовірність РНОКПП:

1) картку платника податків;

2) паспорт громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП;

3) свідоцтво про народження, до якого внесено дані про РНОКПП;

4) довідку про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків;

5) дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що містить інформацію про РНОКПП.

Водночас громадяни України, які відмовилися від отримання РНОКПП та мають відповідну відмітку в паспорті (а також іноземці, особи без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання в Україні, особи, які звернулися за захистом в Україні, якщо вони не зареєстровані як платники податків у державних податкових інспекціях України), у процесі роботи з сервісом реєстрації мають вказати, що вони не мають РНОКПП.

Документи, що підтверджують причину невнесення інформації про РНОКПП

Для громадяни України, які відмовилися від прийняття РНОКПП, –  копія паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП. 

Для осіб, які не є громадянами України, – паспортний чи інший документ, що посвідчує особу, виданий державою, до громадянства якої вступник /вступниця належить, або довідка про звернення за захистом в Україні, або один із документів, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, зазначених у пункті 2 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр», інформацію про який внесено в персональному кабінеті.

Вимоги до завантаження копій певних документів, що підтверджують РНОКПП або відмову від його прийняття:

  • паспорт громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП: має бути завантажено зображення сторінки / боку, на якій / якому зазначено інформацію про РНОКПП / ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків (у такому разі як документ, на підставі якого здійснюється реєстрація, має бути завантажено копію цього паспорта).
  • свідоцтво про народження, до якого внесено дані про РНОКПП: має бути завантажено зображення сторінки / розвороту, на якій / якому зазначено тип, серію (за наявності) та номер документа, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження власника /власниці документа, інформацію про РНОКПП / ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків;
  • паспорт громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП: має бути завантажено зображення сторінки / боку, на якій / якому розміщено відмітку (у такому разі як документ, на підставі якого здійснюється реєстрація, має бути завантажено копію цього паспорта).

Документи, що підтверджують потребу у створенні  особливих (спеціальних) умов для проходження НМТ

Особи з особливими освітніми потребами, зумовленими станом здоров’я, які потребують створення  особливих (спеціальних) умов для проходження НМТ і вказали на це в реєстраційних даних, мають завантажити медичний висновок за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, який підтверджує потребу у створенні умов.

Документи, що підтверджують потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій

Особи, які не можуть узяти участь в НМТ під час основних сесій, з числа осіб, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 4 розділу VII Порядку проведення НМТ, і вказали на це в реєстраційних даних, мають завантажити документ, що підтверджує відповідну причину, яка унеможливлює участь в основних сесіях НМТ.

Вступники, які реєструються в додатковий період реєстрації через те, що не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації, мають завантажити документ, що підтверджує причину, яка унеможливила реєстрацію в основний період реєстрації.

Додаткові документи

Особи, у документах яких є розбіжності в персональних даних, мають завантажити один або кілька документів, що підтверджують причину розбіжностей:

1) свідоцтво про зміну імені;

2) свідоцтво про шлюб;

3) свідоцтво про розірвання шлюбу;

4) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо підтвердження дошлюбного прізвища;

5) рішення суду про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові).

Особи, які подають документи, оформлені іноземною мовою, завантажують у персональному кабінеті нотаріально засвідчений переклад українською мовою документів, наданих для реєстрації.