УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Для проходження НМТ учасники / учасниці за бажанням можуть вибрати четвертим предметом українську літературу.

Зміст завдань з української літератури відповідатиме програмі ЗНО з української літератури. Зверніть увагу, що в зазначеній програмі учасників / учасниць тестування має цікавити лише частина «Українська література», яка охоплює всі теми, передбачені вивченням у шкільному курсі української літератури, а саме:

  • Усна народна творчість
  • Давня українська література;
  • Література кінця XVIII – початку XX ст.;
  • Література XX ст.;
  • Твори українських письменників-емігрантів;
  • Сучасний літературний процес (кінець XX – початок XXI ст.).

Кожен розділ програми з української літератури в тесті з української літератури буде представлено пропорційно. 

Тест з української літератури налічуватиме 30 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (25 завдань), на встановлення відповідності («логічні пари») (5 завдань).

Завдання з української літератури оцінюватимуть  відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену «логічну пару» в завданнях на встановлення відповідності. Отже, за виконання завдань  з української літератури можна буде отримати від  0 до 45 балів. 

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з української літератури) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів. 

Український центр оцінювання якості освіти підготув демонстраційний варіант блоку НМТ з української літератури.