ОСНОВНЕ ПРО МАГІСТЕРСЬКІ ВИПРОБУВАННЯ

Для охочих вступати до магістратури у 2024 році проводитимуть єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ),  а також єдиний вступний іспит (ЄВІ).

ЄФВВ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху.

ЄВІ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році для конкурсного відбору зараховуватимуть бал (бали):

  • ЄВІ 2023 або 2024 років та ЄФВВ 2024 року для вступу на спеціальності галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» (крім спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»;
  • ЄВІ 2023 або 2024 років та  єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) з спеціальності 125 «Кібербезпека» 2024 року (тільки для вступників на спеціальність 125 «Кібербезпека та захист інформації», які складали відповідний ЄДКІ 2024 року);
  • ЄВІ (2023 або 2024 років) та фахового іспиту для вступу на інші спеціальності;
  • вступного іспиту для іноземців з дисциплін, визначених Правилами прийому (за потреби).

Реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 7 до 29 травня включно. Реєстрацію осіб, які бажатимуть взяти участь  у єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та/або  єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти.

Завантажити інформаційні матеріали у форматі PDF.

Для вступу на будь-яку спеціальність (незалежно від форми навчання ー очна чи заочна, бюджетна чи контрактна тощо) потрібно буде складати єдиний вступний іспит (ЄВІ).  Тож у заяві-анкеті потенційного магістра обов’язково має бути зазначено назву цього тестування.

Тим, хто планує вступати на спеціальності галузей знань  01 «Освіта/Педагогіка» (крім спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», окрім ЄВІ, потрібно буде також вказати ще одне вступне випробування ЄФВВ.

Зрозуміло, що той, хто планує вступати на спеціальність 01 «Освіта/Педагогіка», має проходити відповідний предметний тест ЄФВВ ー «Педагогіка та психологія», а той, хто вибрав спеціальність 053 «Психологія» може обрати предметний тест з психології та соціології або предметний тест з педагогіки та психології, вступники за спеціальністю 054 «Соціологія» мають вибрати під час реєстрації предметний тест із психології та соціології. 

Тоді як вступник, який вибрав спеціальність 051 «Економіка» або 292  «Міжнародні економічні відносини», має вказати в реєстраційній картці-заяві саме предметний тест з економіки та міжнародної економіки.

Тест з обліку та фінансів має вибрати з переліку та пройти той, хто планував вступати на спеціальності цього спрямування (071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»).

А тест з управління та адміністрування потрібен буде для вступу на спеціальності 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» і 076 «Підприємництво та торгівля».

Для тих, хто вибрав магістерську програму 052 «Політологія» або 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», обов’язковим буде предметний тест ЄФВВ з політології та міжнародних відносин.

А для магістерських програм 081 «Право», 293 «Міжнародне право» предметним тестом ЄФВВ для вступу буде тест із права та міжнародного права, для програми 12 «Інформаційні технології»  ー предметний тест з інформаційних технологій.

Зауважимо: Порядком визначено, що для вступу на магістерські програми 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування», 281 «Публічне управління та адміністрування», вступник може вибрати будь-який тест із переліку предметних тестів ЄФВВ  ー за власним бажанням.

Водночас, якщо вступник планує подати документи для вступу на кілька різних магістерських програм, то йому потрібно буде вибрати з переліку відповідні предметні тести, необхідні для вступу на кожну з них. Проте варто пам’ятати, що для охочих проходити ЄФВВ діятиме правило: не можна вибирати більше двох предметних тестів ЄФВВ.

Знайти потрібну інформацію щодо вступу можна в додатку 8 до головного документа для потенційних магістрів 2024 року ー Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році.

ЄВІ, який у попередні роки був випробуванням з іноземної  мови, у 2024 році, як і минулого року, поєднуватиме два окремі тести.

Для успішного складання ЄВІ потрібно виконати завдання двох блоків: іноземної мови і тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК).

Приклади тестів з іноземної мови минулих років можна знайти на нашому вебсайті.

Завдання ТЗНК  буде укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, з іноземних мов до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов.

Раніше ТЗНК використовували виключно для вступу на магістерські програми 081 «Право» та 293 «Міжнародне право». Приклади цього тесту можна знайти тут. Проте відтепер показати набуті упродовж років навчання компетентнісні навички мають усі охочі вступити до магістратури.

Зауважимо, що ТЗНК буде універсальним. Він не відрізнятиметься предметним компонентом залежно від спеціальності. Тобто і біологи і, до прикладу, філологи виконуватимуть однакового штибу завдання, які перевірятимуть загальні навички логіко-комунікативного й аналітичного спрямування.