МАТЕМАТИКА

Тестування з математики учасники проходитимуть у межах  обов’язкових блоків НМТ.

Зміст завдань НМТ з математики відповідатиме програмі ЗНО з математики й охоплюватиме всі теми з алгебри й геометрії, які вивчали в шкільному курсі, а саме:

  • Числа і вирази;
  • Рівняння, нерівності і їх системи;
  • Функції;
  • Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики;
  • Планіметрія;
  • Стереометрія.

Тест із математики міститиме 22 завдання різних форм: із вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (15 завдань), на встановлення відповідності («логічні пари») (3 завдання), відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання). Тест із математики не міститиме завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю. 

Завдання з математики оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену «логічну пару» в завданнях на встановлення відповідності та по 2 тестових бали — за кожну правильну коротку відповідь. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, — 32.

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з математики) учасники тестування  знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів  результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів. 

Як і в попередні роки, під час роботи над завданнями з математики учасники тестування зможуть користуватися довідковими матеріалами, які містять формули з розділів «Алгебра і початки аналізу», «Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики», «Геометрія».

Український центр оцінювання якості освіти підготув демонстраційний варіант блоку НМТ з математики.