ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тестування з історії України учасники проходитимуть у межах обов’язкових блоків НМТ.

Зміст завдань блоку НМТ з історії України відповідатиме програмі ЗНО з історії України (розділи 6–32) й  охоплюватиме теми, що стосуються подій другої половини XVI – початку ХХІ ст.:

 • Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI ст;
 • Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст.;
 • Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.;
 • Козацька Україна наприкінці 50–80-х рр. XVII ст.;
 • Українські землі наприкінці XVII – в першій половині XVIII ст.;
 • Українські землі в другій половині XVIII ст.;
 • Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;
 • Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;
 • Культура України кінця XVIII – першої половини XIX ст.;
 • Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.;
 • Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.;
 • Культура України в другій половині XIX – на початку XX ст.;
 • Українські землі у складі Російської імперії в 1900–1914 рр.;
 • Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900–1914 рр.;
 • Україна в роки Першої світової війни;
 • Початок Української революції;
 • Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності;
 • Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні;
 • Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні;
 • Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;
 • Україна в роки Другої світової війни;
 • Україна в перші повоєнні роки;
 • Україна в умовах десталінізації;
 • Україна в період загострення кризи радянської системи;
 • Відновлення незалежності України;
 • Становлення України як незалежної держави;
 • Творення нової України.
  Тест з історії України міститиме 30 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів (20 завдань), на встановлення відповідності («логічні пари») (4 завдання), на встановлення послідовності (3 завдання), з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів (3 завдання).Завдання з історії України оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену «логічну пару» в завданнях на встановлення відповідності, у завданнях на послідовність:

  • по 3 тестових бали, якщо правильно буде вказано послідовність усіх подій (явищ, фактів, процесів тощо);
  • по 2 тестових бали, якщо правильно буде вказано першу й останню події (перші й останні явища, факти, процеси тощо);
  • по 1 тестовому балу, якщо правильно буде вказано або першу, або останню подію (або перше, або останнє явище, або перший, або останній факт, процес тощо);
  • по 0 тестових балів, якщо неправильно буде вказано першу й останню події (перші й останні явища, факти, процеси тощо) або відповіді на завдання не буде надано;

  та по 1 тестовому балу за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі із семи запропонованих варіантів. Отже, за виконання завдань з історії України можна буде отримати від  0 до 54 балів.

  Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з історії України) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів. 

  Український центр оцінювання якості освіти підготув демонстраційний варіант блоку НМТ з історії України.