ХІМІЯ

Четвертим предметом для проходження НМТ учасники за бажанням можуть вибрати  хімію.

Зміст завдань блоку НМТ з хімії відповідатиме програмі ЗНО з хімії й охоплюватиме 4 розділи:

  • Загальна хімія;
  • Неорганічна хімія;
  • Органічна хімія;
  • Обчислення в хімії.
    Тест із хімії налічуватиме 30 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді (22 завдання), на встановлення відповідності («логічні пари») (2 завдання), відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань).Завдання з хімії оцінюють відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену «логічну пару» в завданнях на встановлення відповідності, по 2 тестових бали — за кожну правильну коротку відповідь. Отже, за виконання завдань із хімії можна буде отримати від 0 до 40 тестових балів.Свій результат (тобто кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання тесту з хімії) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За Таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.Під час виконання завдань із хімії можна буде користуватися довідковими матеріалами, а саме Періодичною системою хімічних елементів (короткою і довгою формами), таблицями «Розчинність основ, кислот,  амфотерних гідроксидів і солей у воді за 20–25 ℃», «Ряд активності металів».

    Український центр оцінювання якості освіти підготув демонстраційний варіант блоку НМТ з хімії.