Характеристика блоку МКТ з іноземної мови

У характеристиці  блоку МКТ з іноземної мови (англійська, іспанська, німецька, французька) визначено структуру цього блоку, час, відведений на його виконання, конкретизовано кількість та типи завдань, наведено схему нарахування тестових балів.

Зміст блоку визначено Програмою єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2019 року № 411.

Загальна кількість завдань блоку – 30. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання блоку, – 30. На виконання блоку відведено 60 хвилин.

Блок має дві частини:

  • Частина «Читання» містить 11 завдань.
  • Частина «Використання мови» містить19 завдань.

Типи завдань блоку МКТ з іноземної мови та схеми нарахування балів за виконання завдань

Форма / опис завдання Схема нарахування балів
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця тестування вибрав/ла, позначив/ла відповідь, а також підтвердив/ла свій вибір

0 або 1 бал:

1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано

Завдання на встановлення відповідності

У завданні запропоновано дібрати заголовки до текстів/частин текстів з наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця тестування встановив/ла відповідність, позначив/ла відповідь, а також підтвердив/ла свій вибір

або 1 бал:

1 бал – за правильно встановлену відповідність;

балів, якщо правильної відповідності не встановлено або відповіді на завдання не надано

Завдання на заповнення пропусків у тексті

У завданні запропоновано доповнити речення в тексті словосполученнями/словами з наведених варіантів. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця тестування вибрав/ла, позначив/ла відповідь, а також підтвердив/ла свій вибір

або 1 бал:

бал, якщо вказано правильну відповідь;

балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано

Завантажити характеристику блоку МКТ з англійської мови у форматі PDF.

Завантажити характеристику блоку МКТ з іспанської мови у форматі PDF.

Завантажити характеристику блоку МКТ з німецької мови у форматі PDF.

Завантажити характеристику блоку МКТ з французької мови у форматі PDF.