ДОДАТКОВА СЕСІЯ

Для певних категорій зареєстрованих вступників у період із 31 липня до 14 серпня  2024 року буде проведено додаткову сесію ЄВІ. Участь у ній мають право взяти ті, хто:

  • не встигли зареєструватися для участі в ЄВІ під час основного періоду реєстрації;
  • зареєструвалися для участі в основній сесії, проте з певних поважних причин не змогли взяти участі в тестуванні, не змогли розпочати або завершити виконання завдань вступного випробування.

Протягом трьох календарних днів з дня проведення основної сесії ЄВІ (з урахуванням дня проведення вступного випробування), у якому вступники мали брати участь, подати документи для участі в додатковій сесії можуть ті, хто:

  1. Брали участь в основній сесії вступного випробування, але не змогли розпочати або завершити виконання завдань вступних випробувань через одну з причин, підтверджених відповідними рішеннями регламентних комісій.
  2. Не змогли взяти участі в основній сесії вступного випробування через причини, які не залежали від їхніх дій та волі та на які вони не могли вплинути.

Особи, які брали участь в основній сесії вступного випробування, але стосовно них зафіксовано порушення процедури проведення вступних випробувань, мають подати заяву для участі в додатковій сесії в день проведення тестування одночасно з поданням апеляційних заяв щодо порушення процедури. 

Особи, які брали участь в основній сесії ЄВІ, але не змогли розпочати або завершити виконання завдань вступних випробувань через поважні причини, мають подати до  регіонального центру оцінювання якості освіти, на території обслуговування якого проходили ЄВІ, заяву щодо надання можливості пройти тестування під час додаткових сесій. Таку заяву учасники можуть подати через відповідального за пункт тестування в день проведення ЄВІ в пункті тестування до моменту виходу з нього або протягом трьох календарних днів з дня проведення відповідного вступного випробування.

Особи, які не з’явилися до пункту тестування через поважні причини, подають до регіонального центру оцінювання якості освіти, на території обслуговування якого мали проходити ЄВІ,  заяву щодо надання можливості пройти ЄВІ  під час додаткової сесії,а також  підтвердний(-і) документ(-и), де буде відображено факти та обставини, що можуть бути підставою для допуску до участі в додатковій сесії, відповідно до п. 5  розділу VII Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2023 року № 418, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2023 року за № 746/39802.

Заяву щодо участі в додатковій сесії ЄВІ та підтвердні документи вступники можуть подати до регіонального центру оцінювання якості освіти в один із таких способів:

  • за допомогою поштового зв’язку (ураховуючи день проведення ЄВІ та час, потрібний на доставку документів до регіонального центру оцінювання якості освіти);
  • електронною поштою (датою відправлення вхідного листа вважають дату, зафіксовану в електронній скриньці регіонального центру оцінювання якості освіти);
  • особисто заявником або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Рішення про допуск до участі в додатковій сесії ЄВІ осіб, які брали участь в основній сесії вступного випробування, приймає регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти на підставі записів, зроблених у документах пункту тестування. Особу допускають до участі в додатковій сесії ЄВІ за умови задоволення апеляційною комісією при Українському центрі оцінювання якості освіти  клопотання про анулювання її результату ЄВІ.

Розгляд документів, поданих особами, регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти здійснює протягом трьох робочих днів з урахуванням дня їх надходження.

Інформацію про рішення регламентної комісії щодо допуску / недопуску особи до участі в додатковій сесії ЄВІ зазначають в її кабінеті учасника вступних випробувань.

Вступники мають право оскаржити рішення регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти щодо відмови в допуску до участі в додатковій сесії ЄВІ шляхом подання заяви до апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти не пізніше ніж через три робочих дні (з урахуванням часу, потрібного  на її доставку) з дати розміщення інформації про відмову на інформаційній сторінці “Кабінет учасника вступних випробувань”, створеній на офіційному вебсайті Українського центру.

Докладніше про реєстрацію для участі в додатковій сесії ЄВІ  – за посиланням.

 

У межах часу, відведеного для додаткового періоду реєстрації (17–21 червня), приймальні комісії закладів вищої освіти здійснювали реєстрацію осіб, які не змогли зареєструватися для участі в  ЄВІ під час основного періоду реєстрації.

Для дистанційної реєстрації потрібно було сформувати комплект сканованих копій або фотокопій реєстраційних документів та надіслати його на електронну адресу приймальної комісії. У разі успішної реєстрації вступнику / вступниці  надсилають скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. 

Докладніше – у відповідному розділі.