БІОЛОГІЯ

Для проходження НМТ учасники за бажанням можуть вибрати четвертим предметом біологію.

Зміст завдань блоку НМТ з біології відповідатиме програмі ЗНО з біології та охоплюватиме 5 розділів, вивчення яких передбачено в шкільному курсі біології:

  • Вступ. Хімічний склад, структура і функціонування клітин. Реалізація спадкової інформації;
  • Закономірності спадковості і мінливості;
  • Біорізноманіття;
  • Організм людини як біологічна система;
  • Основи екології і еволюційного вчення.

    Тест із біології налічує 30 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді (24 завдання), на встановлення відповідності («логічні пари») (4 завдання) та з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (2 завдання).Завдання з біології оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу нараховують за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену «логічну пару» в завданнях на встановлення відповідності, від 0 до 3 тестових балів — за кожен правильно вказаний варіант відповіді з трьох можливих. Отже, за виконання завдань із біології можна буде отримати від 0 до 46 тестових балів.Свій результат (тобто кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання тесту з біології) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За Таблицею переведення тестових балів результат буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів. 

Український центр оцінювання якості освіти підготув демонстраційний варіант блоку НМТ з біології.