Графік основної сесії 2021
ЄВІ30 червня
ЄФВВ02 липня
Графік додаткової сесії 2021
ЄВІ13 липня
ЄФВВ14 липня
ЄВІ/ЄФВВ 2021 року

ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ (ЄВІ)


ЄДИНЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ (ЄФВВ)

Таблиці переведення ЄФВВ

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

ЄФВВ та ЄВІ проходять із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» відбувається у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за іншими спеціальностями необхідно складати єдиний вступний іспит з іноземної мови.

ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ – це тестування з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської).

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов, затвердженої наказом МОН №411 від 28.03.2019 . Програма єдиного вступного іспиту створена з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1-В2).

Схеми нарахування балів за виконання завдань ЄВІ

 

ЄДИНЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ містить два блоки  і передбачає виконання тесту з права та загальних навчальних правничих компетентностей.

Тестові завдання блоку “Право” укладаються відповідно до програми вступних випробувань, затвердженої наказом МОН №408 від 08.04.2021, завдання блоку “ТЗНПК” укладаються відповідно до програми, затвердженої наказом МОН №409 від 08.04.2016.

Програма ЄФВВ