ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

Що означають абревіатури ЄФВВ та ЄВІ?
Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) — форма вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.
Єдиний вступний іспит (ЄВІ) — форма вступного випробування з іноземної (англійської, німецької, французької або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.
Коли розпочнеться реєстрація для участі в ЄФВВ/ЄВІ?
Реєстрація для проходження ЄФВВ/ЄВІ для вступу до магістратури триватиме з 13 травня по 3 червня. 
Чи відомі дати проведення іспитів?
Основна сесія єдиного вступного іспиту відбудеться 02 липня, єдиного фахового вступного випробування – 04 липня.
Хто має складати вступні іспити за технологією ЗНО для вступу до магістратури?
2019 року всі, хто бажає здобути ступінь магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», мають узяти участь у єдиному фаховому вступному випробуванні з права, ТЗНПК та єдиному фаховому вступному іспиті з іноземної мови, що проходитимуть з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО.
Для вступу для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 04 «Богослов’я», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») потрібно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови, що проходитиме з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО.
Коли розпочнеться реєстрація для участі в ЄФВВ/ЄВІ?
Реєстрація для проходження ЄФВВ/ЄВІ для вступу до магістратури триватиме з 13 травня по 3 червня. 
Чи відомі дати проведення іспитів?
Основна сесія єдиного вступного іспиту відбудеться 02 липня, єдиного фахового вступного випробування – 04 липня.
Чи дійсні 2019 року результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) минулих років?
2019 року при вступі до закладів вищої освіти будуть дійсні результати ЄФВВ і 2018, і 2019 року. Оцінки з англійської, німецької, французької та іспанської мов буде зараховано лише з результатів ЄВІ 2019 року.