Характеристика сертифікаційної роботи

У характеристиці сертифікаційної роботи з хімії визначено структуру тесту, час, відведений на його виконання, конкретизовано кількість та типи завдань, уміщених до сертифікаційної роботи, наведено схему нарахування тестових балів. Детальне ознайомлення з цією інформацією допоможе випрацювати власну стратегію ефективної роботи під час зовнішнього незалежного оцінювання з хімії.

 

На даний час в розділі розміщена інформація, що була актуальна під час проведення ЗНО у 2017 році. Характеристики сертифікаційних робіт на 2018 рік будуть розміщені орієнтовно 5 жовтня.

 

Сертифікаційна робота з хімії містить 50 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 80. На виконання сертифікаційної роботи відведено 150 хвилин.

Типи завдань сертифікаційної роботи та схеми нарахування балів за виконання завдань

Форма / опис завдання Схема нарахування балів
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–34). Завдання складається з основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А. 0 або 1 бал:

1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано

Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№ 35–40). Завдання складається з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А. 0, 1, 2, 3 або 4 бали:

1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари»), або відповіді на завдання не надано

Завдання на встановлення правильної послідовності (№ 41, 42). Завдання складається з основи та переліку дій (понять, формул, характеристик тощо), позначених буквами, які потрібно розташувати в правильній послідовності, де перша дія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А. 0, 1, 2 або 3 бали:

3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій/дій; бали, якщо правильно вказано першу й останню події/дії; 1 бал, якщо правильно вказано або першу, або останню подію/дію; балів за будь-яку правильно вказану подію/дію, якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; балів за завдання, якщо неправильно вказано першу й останню події/дії, або відповіді на завдання не надано

 

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 43–50):

– структуроване завдання (№ 46, 47) складається з основи та двох частин і передбачає розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, відповіді до кожної з частин завдання в бланку відповідей А;

– неструктуроване завдання (№ 43–45, 48–50) складається з основи та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей А.

 структуроване завдання:

0, 1 або 2 бали:

1 бал – за кожну правильно вказану відповідь; 0 балів, якщо вказано обидві неправильні відповіді, або відповіді на завдання не надано;

неструктуроване завдання:

0 або 2 бали:

2 бали, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або відповіді не надано

Результат виконання завдань сертифікаційної роботи буде зараховуватися як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року (за вибором випускника) та буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів.

Завантажити характеристику у форматі PDF.

Завантажити характеристику сертифікаційної роботи з хімії попередніх років: