Характеристика сертифікаційної роботи

У характеристиці сертифікаційної роботи з німецької мови визначено структуру тесту, час, відведений на його виконання, конкретизовано кількість та типи завдань, уміщених до сертифікаційної роботи, наведено схему нарахування тестових балів. Детальне ознайомлення з цією інформацією допоможе випрацювати власну стратегію ефективної роботи під час зовнішнього незалежного оцінювання з німецької мови.

 

На даний час в розділі розміщена інформація, що була актуальна під час проведення ЗНО у 2017 році. Характеристики сертифікаційних робіт на 2018 рік будуть розміщені орієнтовно 5 жовтня.

 

Сертифікаційна робота з німецької мови містить 43 завдання. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 56. На виконання сертифікаційної роботи відведено 120 хвилин.

Результат виконання завдань Aufgaben 1–3 частини «Читання», Aufgabe 5 частини «Використання мови» та частини «Письмо» буде зараховуватися як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року (за вибором випускника).
Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів.

 

Робота складається з трьох частин:

  • Частина «Читання» (Aufgaben 1–4) містить 22 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А.
  • Частина «Використання мови» (Aufgabe 5 та Aufgabe 6) містить 20 завдань. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А.
  • Частина «Письмо» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання записується в бланку відповідей Б.

 

Типи завдань сертифікаційної роботи та схеми нарахування балів за виконання завдань

Форма / опис завдання Схема нарахування балів
Завдання на встановлення відповідності (Aufgabe 1: № 1–5*, Aufgabe 3: № 11–16*). У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів із наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання встановив відповідність і позначив варіант відповіді в бланку відповідей А. або 1 бал:

1 бал – за правильно встановлену відповідність; балів, якщо правильної відповідності не встановлено, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (Aufgabe 2: № 6–10*). Завдання складається з основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А. 0 або 1 бал:

1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання на заповнення пропусків у тексті (Aufgabe 4: № 17–22, Aufgabe 5: № 23–32*, Aufgabe 6: № 33–42). У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/ частинами речень, словосполученнями/словами із наведених варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив варіант відповіді в бланку відповідей А. або 1 бал:

бал, якщо вказано правильну відповідь;

балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 43*). Завдання складається з основи та передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного висловлення відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в бланку відповідей Б. 0 до 14 балів:

а. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у комунікативній ситуації): а1 – перша умова: 0, 1 або 2 бали; а2 – друга умова: 0, 1 або 2 бали; а3 – третя умова: 0, 1 або 2 бали.

b. Структура тексту та зв’язність:

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті): 0, 1 або 2 бали; b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист (особистий, діловий), оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 бали.

Використання лексики (лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом): 0, 1 або 2 бали.

Використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія): 0, 1 або 2 бали.

Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за критерій а. Змістове наповнення  або с. Використання лексики або d. Використання граматики, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 балів.

* – завдання, результат виконання яких буде зараховуватися як результат державної підсумкової атестації

Завантажити характеристику у форматі PDF.

Завантажити характеристику сертифікаційної роботи з німецької мови попередніх років: