Про нас

Український центр оцінювання якості освіти – це державна установа, яка здійснює зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні, а також проводить моніторингові дослідження якості освіти. Результати зовнішнього незалежного оцінювання випускників системи повної загальної середньої освіти використовують для прийому до вищих навчальних закладів та зараховують як оцінку за державну підсумкову атестацію.

Український центр оцінювання якості освіти створено 2005 року. Уперше зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, математики та історії України відбулося 2006 року. За бажанням абітурієнт міг використати результати тестування під час вступу до вищого навчального закладу. З 2008 року проходження зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковою умовою для здобуття вищої освіти.

З 2016 року з використанням технологій зовнішнього незалежного оцінювання проходять вступні випробування до магістратури за спеціальністю «Право». Також Український центр оцінювання якості освіти здійснює підготовку до проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 в Україні.

В Українському центрі оцінювання якості освіти працює близько 120 фахівців, які мають кваліфікацію та досвід в освітніх вимірюваннях і забезпечують цілісний технологічний процес організації та проведення зовнішнього оцінювання. У співпраці з регіональними центрами оцінювання якості освіти ми забезпечуємо:

  • розроблення та укладання тестових завдань із 11 предметів: українська мова і література, математика, історія України, англійська, іспанська, німецька, французька мови, біологія, фізика, хімія, географія;
  • переклад сертифікаційних робіт регіональними мовами або мовами меншин: кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською;
  • підготовку нормативно-правових документів, які регламентують проведення зовнішнього оцінювання на всіх етапах;
  • фахову підготовку понад 55 000 педагогічних працівників, що проводять тестування в пунктах зовнішнього оцінювання;
  • друк і тиражування понад 1 млн. тестових зошитів на власному друкарському комплексі;
  • проведення зовнішнього незалежного оцінювання для понад 250 000 учасників у більш ніж 2 000 пунктах за стандартизованою процедурою;
  • автоматизовану обробку та визначення результатів учасників зовнішнього оцінювання: за шкалою 100–200 балів із використанням методу Ангоффа–Беука для встановлення порога «склав/не склав» та за шкалою 1–12 балів відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти;
  • підготовку офіційного звітів за підсумками проведення зовнішнього оцінювання (розміщені в розділі «Дослідження та аналітика/Офіційні звіти»);
  • належний рівень захисту інформації на всіх етапах підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що засвідчено атестатами відповідності.

Упродовж десяти років довіра суспільства до системи зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання залишається стабільно високою. За результатами опитувань Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, 57,8 % респондентів довіряють системі зовнішнього оцінювання в Україні.

З історією становлення, розвитку зовнішнього незалежного оцінювання, основними етапами його проведення пропонуємо ознайомитися, переглянувши фільм «ЗНО: історія та перспективи». Фільм створено за підтримки Американських рад з міжнародної освіти.